Biri çeviren diğeri de çevrilen olmak üzere iki dişliden meydana gelmiştir. Çeviren dişli motordan aldığı dönme hareketini çevrilen dişliye iletir. Böylece dişliler diş boşluklarına aldıkları akışkanı sisteme gönderir. Bu tip pompaların debisi sabittir. Pompa debisini arttırabilmek için diş boşlukları büyütülmelidir. Dönüş hareketi sonucu emiş tarafında vakum oluşarak, emme işlemi gerçekleşir.
Düz pompa dişlileri hidrolik pompalarda, gövde tasarımına ait optimizasyon çalışması için kullanılır.
Özellikle yüksek basınç koşulları altında kullanılan bu tip dişliler gövde içerisinde geniş yüzey alanları, pompa giriş çıkışında oluşan yüksek basınç farkından dolayı ciddi eksenel ve radyal kuvvetlere maruz kalmaktadır.

 

Dişli pompalar: Dişli pompa, bir gövde içinde dönen bir çift dişliden ibarettir. Bu pompalarda hareket ileri-geri olmayıp, bir dönme hareketi şeklindedir. Şekildeki iki alın dişlisinden biri, bir tahrik motoru vasıtası ile döndürüldüğünde diğer dişli de ters yönde dönecektir. Bu dönme hareketi esnasında, emme tarafında pompa gövdesiyle diş boşluğu arasında kalan sıvı, basma tarafına nakledilecek ve daralan hacimde, sıvının basıncı artarak,

belli basma yüksekliğine çıkabilecektir. Pompa basma borusu çapı, emme borusu çapından daima küçüktür. Dişli pompaların Özellikle kullanıldığı yerler; sıvı yağlar ve fuel-oil sıvı yakıt sevkiyatı içindir.

Pompa dişli imalatı, pompa dişlisi, pompa dişli çeşitleri, dişli pompa çeşiti, düz pompa dişli imalatı, Marmara dişli, pompa dişli imalatı